Draupnir

Alătură-te echipei noastre!

ANGAJĂM PROJECT MANAGER!

Căutăm PROJECT MANAGER care să ne ajute să generăm și să implementăm proiecte de succes.

Pe post vei avea un set de responsabilități pe care să realizezi, aferente rolului (Manager de proiect, Elaborator proiect) pe care vei avea:

General:

 • Citirea și asimilarea informațiilor din Ghidurile de finanțare / alte documente pe baza căruia se lucrează
 • Repartizarea responsabililor, sarcinilor și termenelor de realizarea
 • Completare Procese verbale aferente activităților în concordanță cu termenele stabilite prin contract
 • Urmărire modificări în proceduri / ghiduri / legislație care afectează elaborarea și implementarea proiectelor pe care se lucrează, lunar
 • Întocmește raportul intern al fiecărei faze de proiect (elaborare, management)

Elaborare și Management:

 • Întocmirea documentelor specifice proiectelor – cerere de finanțare, plan de afaceri, memoriu justificativ, Studiu de fezabilitate, întocmirea declarațiilor, orice alt document despre care se poate deduce în mod rezonabil că intră în atribuțiile companiei
 • Verificarea eligibilității proiectelor și sau bugetelor
 • Comunicare permanentă cu echipa de proiect și client, respectiv finanțator după caz
 • Utilizare platforme specifice proiectelor
 • Stabilire idee proiect și buget cu clientul – brainstorming – și stabilire obiective generale și specifice cu clientul pentru succesul proiectului
 • Urmărirea respectării de către echipa de proiect a sarcinilor și termenelor prin organizarea periodică de ședințe de lucru
 • Organizarea și supravegherea elaborării a răspunsurilor la clarificări și transmiterea acestora la Finanțator
 • Coordonare și organizare elaborare contestații, dacă este cazul, colaborând cu echipa și cu departamentul juridic / avocat / client și sau alți parteneri
 • Organizarea activităților conform activităților proiectului și obligațiilor din Contractul de finanțare, obiective specifice și ”milestones” aferente proiectului
 • Urmărirea realizării activităților
 • Urmărire valabilitate și termene contracte
 • Urmărire realizare obiective specifice ale proiectului, ”milestones” și indicatorii aferenți
 • Organizare ședințe de lucru periodic, în funcție de necesitățile proiectului / activitățile stabilite
 • Decontarea proiectului prin elaborarea și/sau organizarea elaborării cererilor de pre-finanțare / plată / rambursare
 • Realizare și organizare proceduri de achiziție conform prevederilor ghidului de finanțare, în termenele stabilite ca și activități, în cazul procedurilor pentru beneficiari privați care nu se supun legislației Achizițiilor publice
 • Urmărire activitatea de Achiziție publică, periodic, minim lunar, dacă procedura se face conform prevederilor legislației în domeniul Achizițiilor Publice, și asigurare suport departamentului / responsabilului / expertului de achiziții publice (informații proiect, documente, termene etc.)
 • Urmărire încadrare în bugetul proiectului, trimestrial
 • Elaborare și sau organizarea elaborării oricăror cereri, modificări etc. necesare implementării proiectului conform Ghid finanțator, proceduri etc. în termenele prestabilite
 • Întocmirea rapoartelor prevăzute de ghid/impuse de către Finanțator în legătură cu implementarea proiectului pe toată durata a acestuia, cu periodicitatea impusă inițial/lunar/trimestrial/semestrial/anual, după caz și final în termenul impus
 • Acordarea de asistență la controalele efectuate de către Finanțator

Cerințe pe care trebuie să îndeplinești pentru a putea candida cu succes să fi colegul nostru:

 • Minim 2 ani experiență relevantă (pentru Autorități publice locale (PNDR 7.2, PNDR 7.6, POR, POCU, POCA etc.) și pentru sectorul IMM (ex. POR 2.2, POR 2.1, HG 807/2014 etc.)
 • Studii superioare în domeniul economic, management, juridic, tehnic
 • Absolvire cursuri de perfecționare în domeniu: Manager de proiect, Expert accesare fonduri nerambursabile, Evaluator proiecte – constituie avantaj
 • Aptitudini de bună comunicare în limba română – reprezintă avantaj cunoștințele de limba maghiară
 • Permis categoria B

În compania noastră avem 3 valori principale după care ne ghidăm, Aceste valori sunt reflectate în deciziile noastre, în responsabilități și în modul în care facem business:

Corectitudine

Nu suntem dispuși să acceptăm clienți nesimțiți chiar dacă suntem nevoiți să pierdem bani.

Nu suntem dispuși să facem compromisuri în a spune adevărul unui client chiar dacă suntem nevoiți să îl pierdem.

Punctualitate

Nu suntem dispuși să acceptăm să facem compromisuri în a implementa la timp chiar dacă suntem nevoiți să lucrăm nopțile și să facem sacrificii.

Dezvoltare continuă

Nu suntem dispuși să facem compromisuri în educarea angajaților chiar dacă suntem nevoiți să cheltuim mai mult și să îi concediem pe cei care nu vor să accepte această cultură.

Dacă ți-a plăcut acest anunț însă nu ești omul potrivit pentru el, ai șansă să câștigi 200 euro premiu dacă ne recomanzi persoana potrivită. Tot ce ai de făcut este să trimiți acest anunț către oamenii care tu consideri că se potrivesc, iar dacă trec de interviuri și de perioada de probă, atunci tu vei primi negreșit în cont 200 de euro.

Însă, dacă consideri că ești omul potrivit care să ne ajute să generăm și să implementăm proiecte de succes, că poți să îți îndeplinești responsabilitățile și că ți se potrivesc valorile noastre atunci abia așteptăm să ne auzim cu tine.

Transmite CV-ul tău pe adresa de email office@draupnir.ro, împreună cu o scrisoare motivațională în care descrii modul în care îndeplinești cerințele noastre, respectiv cum vei îndeplini responsabilitățile stabilite.

 

În maximum 2 zile lucrătoare vei primi răspuns dacă te califici pentru un prim interviu scurt, de 10 minute, în care să ne cunoaștem. Dacă și acolo ne placem, atunci vom avea o întâlnire mai lungă să vedem dacă suntem cu adevărat potriviți. Iar dacă toate lucrurile sunt bune, și noi putem să susținem nevoile tale financiar vom intra în perioada de probă de 3 luni.